Nahoru

Kontrola zásilky

(co dělat v případě, že je zásilka poškozena)

V případě poškození zásilky je třeba s řidičem ihned sepsat reklamační protokol. S tímto se pak obrátit na naši společnost, kde již vyřídíme veškeré náležitosti s přepravcem sami. Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje tím, že zboží převzal mechanicky nepoškozené.

Pokud nebudete mít sepsaný protokol s přepravní společností, na pozdější reklamace nebude brán zřetel !!!

Stejně tak doporučujeme při převzetí zkontrolovat správnost dodaného zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pokud je něco špatně, doporučujeme zásilku nepřijímat, případně neprodleně kontaktovat zákaznický servis !!!

Po uplynutí lhůty 14 dnů od převzetí již reklamaci chybného dodání nelze uznat.